skip to Main Content

Äänestys on päättynyt - vuoden 2019 Tuulivoimateko-kilpailun voitti yrittäjä Aki Simunaniemi. Yleisön suosikkina palkittiin kantaverkkoyhtiö Fingrid. Onnea voittajille!

Tuulivoima on tärkeä osa puhdasta tulevaisuutta.

Tästä syystä Suomen Tuulivoimayhdistys haluaa palkita vuoden Tuulivoimateko-palkinnolla teon tai toiminnan, joka on tukenut tai vauhdittanut tuulivoiman kasvua, tai on ollut positiivisella tavalla vaikuttamassa tuulivoima-alan kehittymiseen Suomessa.

Tuulivoimateko-ehdotuksia on kerätty 24.9. saakka, jolloin kaikilla on ollut mahdollisuus ehdottaa omaa suosikkiaan Tuulivoimateko-kilpailuun. Kilpailun voittajan valitsee energia-alan asiantuntijoista sekä muista puhtaan energiantuotannon puolestapuhujista koostuva tuomaristo, mutta myös yleisö saa valita oman suosikkinsa. Ehdotukset perusteluineen löydät alempaa sivustolta.

Mikä on Tuulivoimateko?

Vuoden Tuulivoimateko-palkinto myönnetään teolle tai toiminnalla, joka on omalta osaltaan ollut tukemassa tai vauhdittamassa suomalaisen tuulivoiman kasvua ja kehittymistä. Palkinto voidaan myöntää niin yritykselle, projektille, tutkimukselle, viranomaiselle, kunnalle kuin vaikkapa tietylle tuulivoimahankkeelle tai yksityishenkilöllekin. Myöntämällä palkinnon Suomen Tuulivoimayhdistys haluaa nostaa esille Suomen energiaomavaraisuutta ja puhdasta energiantuotantoa edistävää toimintaa.

Tuulivoimateko-palkinto luovutetaan voittajalle Suomen Tuulivoimayhdistyksen vuosittaisessa Wind Finland -seminaarissa 10.10.2019.

Tuulivoimateot 2019

Tutustu vuoden 2019 Tuulivoimatekoihin!

OX2 markkinaehtoinen tuulipuisto Ikealle + muut hankkeet

IKEA:n hanke oli hanke, jolla saatiin tuulivoiman kilpailukyky markkinaehtoiselle tasolle. Tämän hankkeen perässä on tullut useita uusia markkinaehtoisia tuulivoimahankkeita. Tämä oli selkeästi uusi askel tuulivoiman toimialalla, ja alku koko energian tuotannon muutokselle, jossa uusituvaan energiaan kannattaa investoida, ja hankkeilla pystytään vähentämään CO2-päästöjä sekä parantamaan ilman laatua. OX2.lle on tämän jälkeen tullut myös muita markkinaehtoisia tuulivoimahankkeita 2019 aikana.

 

Carelin Oy

Tuulivoima-alan osaajista koostuva huippujoukko, joka täydellisellä ammattitaidollaan edesauttaa tuulivoimaloiden kunnossapidossa ja siihen liittyvissä tehtävissä. Huikea porukka.

Nordic Access Oy

Drone-lennokki ja köysitekniikalla tehtäviä huoltoja, korjauksia ja tarkistuksia energia- ja ympäristöystävällisesti. Yritys on toiminut jo vuosia ympäri maailmaa tuulivoimateollisuuden parissa ja tuo palvelunsa nyt Suomeen IRATA säännöksiä noudattaen.

Aurinko- ja tuulienergian yhdistäminen, Suomen Voima Oy

Suomen Voima on onnistunut ainoana toimijana Suomessa yhdistämään kaksi ympäristöystävällistä energiantuotantomuotoa, aurinko- ja tuulivoiman, samaan tuotantolaitokseen. Toimiessaan ilman valmistajan tukea he ovat rakentaneet verkoston suomalaisista toimijoista, joka kykenee ylläpitämään ja kehittämään laitoksen toimintaa itsenäisesti.

Suomen Hyötytuuli Oy

Suomen Hyötytuuli suorittaa merkittävää tutkimista suomalaisen offshore tuulivoiman eteen rakentamalla haastavissa olosuhteissa, tutkimalla merijään vaikutusta tuulivoimaloiden perustuksille sekä kehittämällä huoltotoimintaa merellä jääolosuhteissa. Yritys mahdollistaa tietotaidollaan offshore rakentamista vastaaviin olosuhteisiin myös jatkossa.

Uusiutuvan energian tuen tarjouskilpailu, Roland Magnusson

Kansainvälisesti vertaillen hyvin valmisteltu ja toteutettu tarjouskilpailu, joka Magnussonin johdolla onnistui valtion ja sähköntuottajien kannalta erinomaisesti.

Tuulivoimaviestintä, Vaasan Sähkö

Vaasan Sähkö on tehnyt näyttävää ja vaikuttavaa tuulivoimaviestintää markkinoidessaan puhdasta energiantuotantoa. Esimerkkinä ”Tuulen puhe” -teos, joka oli yhtiön kannanotto puhtaan sähkön ja ilmaston puolesta. Teoksen sanoittanut artisti Paleface lainasi itse äänensä tuulelle. 

Google PPA-sopimukset tuulivoimaan

Google mahdollistaa kahden mittavan tuulivoimainvestoinnin toteutumisen Suomessa ostamalla PPA-sopimuksella yhteensä 225 MW:n edestä sähköä Muttkalammin sekä Piiparinmäen tuulipuistoista. Uutisen myötä Suomeen  ilman tukea rakennettavien puistojen kokonaiskapasiteetti nousi 1 200 MW:hen. Investointien näyttävä julkaisu pääministeri Rinteen järjestämässä tiedotustilaisuudessa toi Suomen tuulivoima-alalle runsaasti positiivista näkyvyyttä. On hienoa, että jättimäinen tiedonvälittäjä haluaa edistää kestävää kehitystä globaalisti, ja samalla mahdollistaa pienten maiden esimerkillisen toiminnan ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Taalerin SolarWind II-rahasto

Kuten aikaisemmat tuulivoima-rahastot, on Taalerin Solarwind II avustanut tuulivoiman kasvamista kansainvälisesti ja kotimaassa. Tämä Taalerin impaktisijoittaminen tukee hiilineutraalin sähköntuotannon lisääntymistä kansainvälisesti ja auttaa samalla ilmastomuutoksen vastaisessa työssä.

Aki Simunaniemi, tuulivoimayrittäjä

Aki on yrittäjä, joka on toiminut Suomessa yrittäjänä ensi vuonna 30 vuotta. Aki on kehittänyt ja vienyt eteenpäin isojakin tuulivoimahankkeita eripuolella Suomea ja yrittäjänä jatkaa samaa linjaa myös tulevaisuudessa. Lestijärven tuulivoimahanke on yksi Akin suurimmista hankkeista. Rohkea ja sitkeä yrittäjä, jolla tuulivoima asuu sydämessä.

Fingrid

Fingrid kehittää kantaverkkoa aktiivisesti tuulivoimarakentamisen mahdollistamiseksi, ja ottaa myös julkisessa keskustelussa usein kantaa tuulivoiman puolesta. Verrattuna Pohjoismaisiin tai Eurooppalaisiin verkkoihin, vahva verkko mahdollistaa tuulivoiman kasvun. Vuosittaiset investoinnit tähtäävät käytännössä tuulivoiman liittämiseksi verkkoon. Tuulivoiman puolestapuhujana se tuo alan esille entistä vahvemmin yhteiskunnan hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi.

Ilmattaren sopimus Piiparinmäki-Murtomäki

Ilmatar Windpowerin Piiparinmäki-Murtomäen tuulivoimahanke on toteutuessaan Suomen tähän saakka suurin suunnitteilla oleva, markkinaehtoinen tuulivoimahanke. 

Tuomarit 2019

Vuoden tuulivoimateon valitsee asiantunteva raati, joka koostuu energia-alan asiantuntijoista sekä muista puhtaan energiantuotannon puolestapuhujista.

Myös yleisö pääsee valitsemaan suosikkinsa – muista siis käydä äänestämässä vuoden 2019 Tuulivoimatekoa 25.9. – 2.10.2019. välisenä aikana.

Jukka Leskelä

Jukka Leskelä on Suomen sähkö-, kaukolämpö- ja kaasualaa edustavan Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja. Jukka on ollut energia-alan järjestöissä jo melkein 20 vuoden ajan. Hänen osaamisalueitaan ovat erityisesti energia- ja ilmastopolitiikka sekä ympäristökysymykset.

Energiateollisuus on ajaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja näkee energiamurroksen mahdollisuutena niin asiakkaille kuin koko Suomelle. Tuulivoimalla on tässä keskeinen rooli, koska sen avulla saadaan ilmastoystävällistä sähköntuotantoa mittavasti lisää.

Peter Lund

Peter Lund on teknillisen fysiikan professori Aalto-yliopistossa. Peter Lundin yhtenä tutkimusalueena on suuren mittakaavan uusiutuva energia ja erityisesti aurinko- ja tuulivoiman integrointi energiajärjestelmiin. Hän on ollut uusien ja uusiutuvien energialähteiden puolesta puhuja yli neljä vuosikymmentä.

1980-luvun lopussa hän oli mukana käynnistämässä uusien energiateknologioiden ml. tuulivoiman tutkimus- ja kehitystoimintaa Suomessa. 2000-luvun alussa hän oli Euroopan Komission energianeuvontajaryhmän puheenjohtaja ja kehittämässä eurooppalaista tutkimusta, josta syntyi SET-Plan-ohjelma.

Karri Miettinen

Karri Miettinen a.k.a Paleface kuuluu Suomen eturivin rap-artisteihin. Pitkän linjan artisti tunnetaan muun muassa kantaa ottavista teksteistään. Miettinen on myös lainannut äänensä tuulelle Vaasan Sähkön tuulisähköä markkinoivassa kampanjassa.

Silvia Modig

Silvia Modig on helsinkiläinen europarlamentaarikko ja kaupunginvaltuutettu sekä entinen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja. Europarlamentissa hän toimii mm. ympäristövaliokunta ENVI:n varsinaisena jäsenenä.

Yhteys

Suomen Tuulivoimayhdistys ry
Kauppakatu 19 A 9, Jyväskylä

040 7700 332
tuuli@tuulivoimayhdistys.fi
Back To Top